Wstęp:

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez stronę internetową www.kolorowywidelec.pl (dalej zwaną Serwisem) przez Kolorowy Widelec sp. z. o. o (dalej zwaną Usługodawcą). Polityka prywatności zawiera także regulacje dot. „Cookies”.

Jeśli w niniejszym dokumencie mowa o „Usłudze” należy przez to rozumieć wszystkie usługi realizowane w ramach Serwisu, dla użytkowników Serwisu (dalej „Usługobiorcy”, pojedynczo „Usługobiorca”).

Ochrona danych osobowych:

Usługodawca bardzo dużą uwagę przywiązuje do ochrony danych osobowych oraz prywatności swoich Usługobiorców i użytkowników Witryny oraz dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony danych osobowych podczas korzystania z Serwisu. Dane osobowe jak również inne zebrane przez nas dane klientów oraz użytkowników Witryny, przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Usługobiorcy zgody, wyłącznie w określonym celu oraz zgodnie z wymogami prawa polskiego, a w szczególności w zgodzie z przepisami :

Zabezpieczenia danych:

Usługodawca dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia fizyczne i organizacyjne serwerów, połączeń i Serwisu w celu ochrony Państwa danych, w szczególności Serwis - kolorowywidelec.pl został wyposażony w protokół SSL, który pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób szyfrowania przesyłanych danych pomiędzy użytkownikiem korzystającym z naszych Usług, a serwerem, na którym znajdują się bądź, do którego wysyłane są informacje lub dane na temat użytkownika.

Zakres przetwarzanych danych:

  1. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Usługobiorcę Danych Osobowych ani logowania się do Serwisu.
  2. Korzystanie z Usług płatnych (zapisy na wykłady) może wiązać się z koniecznością podania przez Usługobiorcę Danych Osobowych. W takim przypadku niepodanie Danych Osobowych może ograniczać możliwość korzystania z Usług.
  3. W zakresie uzasadnionym daną Usługą, Administrator może poprosić Usługobiorcę o podanie w szczególności następujących Danych Osobowych:
  1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystanie z Usług. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest Kolorowy Widelec sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie ul. Zadumana 1a/122 , 02-206 Warszawa.
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w celu rozpatrywania składanych Usługodawcy reklamacji oraz celu archiwizacji. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania informacji o naszym Serwisie, ofercie i promocjach. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane min. uprawnionym organom wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie usług. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich modyfikacji, poprawiania i usunięcia w tym celu prosimy o przesłanie informacji na adres Administratora Danych z dopiskiem „Dane Osobowe”.

Pliki „Cookies”:

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania przez Państwa z Serwisu.

Co to są pliki „Cookies”?

Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis, którą Państwo właśnie odwiedzają i zapisywane są na urządzeniu końcowym np. komputerze, smartfonie, tablecie, z którego Państwo korzystają podczas przeglądania naszego Serwisu. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego Serwisu.

Pliki „Cookies” nie zawierają danych identyfikujących Usługobiorców, a na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył, dzięki temu wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji Usługobiorcy bądź użytkownika. „cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanej do przeglądania stron internetowych. Dzięki nim możemy np. dowiedzieć się, czy dany komputer już odwiedzał stronę. Dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w Serwisie.

Pliki cookies wykorzystywane przez Witrynę mogą mieć charakter:

 

Pliki bezpośrednio stosowane przez Witrynę:

Google Analytics

W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z Polityką Zachowania Poufności danych dla Google Analytics:

 

https://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/

 

Google Analytics, to usługa tworzenia statystyki stron internetowych świadczona przez firmę Google Inc.

Pliki „cookies” zostają zamieszczone na Państwa urządzeniu końcowym. Informacja wytworzona przez plik „cookies”, dotycząca korzystania przez Państwa z Witryny (w tym Państwa adres IP, ) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Witryny, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na dla właścicieli serwisu oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności Witryny i korzystania z internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google.

Mogą Państwo wybrać także opcję rezygnacji z zamieszczenia w/w plików na Państwa urządzeniu końcowym, która znajduje się pod adresem:

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Google Analitics Opis i cel Czas aktywności
__utmb, Odpowiedzialne za przechowywanie informacji na temat danej aktywności Stałe 30 minut_

 

__utmc, Plik używany w celu określenia, czy użytkownik korzysta z nowej sesji. sesyjny
__utmz, Zawiera informację na temat źródeł odwiedzin. Wyjaśnia, w jaki sposób użytkownik dotarł do witryny Stałe 6 miesięcy
__utma Unikalny identyfikator domeny (czasami nazywany haszem), który (jak sama nazwa wskazuje) jest unikalny dla każdej witryny. Używane do rozróżniania użytkowników i sesji. Cookies jest aktualizowane za każdym razem dane są przesyłane do Google Analytics. Stałe 2 lata
___utmv Zbierane są tylko wtedy kiedy na witrynie jest stosowane śledzenie nie standartowych zmiennych 0 minut
 

 

Jak wyłączyć pliki „Cookies” w przeglądarce ?

Każdy użytkownik Internetu może decydować jakie pliki „cookies” chce używać i może je dostosować do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików „cookies” lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają. Jednak wyłączenie stosowania „cookies” może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszej Witryny, w szczególności tych wymagających logowania do naszej Witryny.

Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego.

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie „cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać te informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 

Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików „cookies” w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach producentów popularnych przeglądarek, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Safari : http://support.apple.com/kb/PH5042

Bing: http://www.microsoft.com/PrivacyStatement/pl-pl/Bing/Default.aspx#EAB

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

 

Zmiany dotyczące polityki prywatności:

Wszelkie zmiany w ustawodawstwie dotyczącym ochrony danych osobowych, a także inne czynniki mogą wpłynąć na zmiany w niniejszej polityce prywatności. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie klientów i użytkowników poprzez opublikowanie nowej wersji w Witrynie. W takim przypadku po skorzystaniu z Witryny ponownie zostanie Państwu wyświetlona informacja o zasadach zamieszczania „cookies” za pośrednictwem serwisu.

 

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...